Оценка

Ние не сме професионалисти и, затова, без да имаме претенции за изчерпателност или меродавност и изразявайки собствено мнение искаме да опишем:

Как оценяваме?

6 *  96-100  Перфектно!
5 *   92-95  Превъзходно! Wow!
4 *   87-91  Отлично вино
3 *   82-86  Вино за всеки ден
2 *   78-81  Шанс – може да се окаже добро, а може и да не
1 *   70- 77 Кадарка § Меча кръв
0*    0-69  Мераклийско § Механджийско